Företagens motiv för att arbeta med biologisk mångfald – The Business Case for Biodiversity

 

Hur kan natur bevaras samtidigt som den exploateras eller används? Vad driver ett vinstdrivande företag att bry sig om biologisk mångfald? Dessa frågor stod på agendan under Business@Biodiversity Swedens nätverksträff i december. Företagsnätverket gästades av Balfour Beatty och UPM – två internationella företag som båda har satt mål för Biodiversity Net Gain i sina affärsmodeller: att efterlämna natur och biologisk mångfald i ett bättre skick. De lyfte övertygande argument för att inkludera frågor om biologisk mångfald i affärsmodellen – bland annat att vi inte längre kan ta gratis leveranser av naturkapital och ekosystemtjänster (till exempel mark och vatten) för givet.

 
Ann Linderoth