Våga rapportera på FN:s globala mål om biologisk mångfald och ekosystemtjänster!

 

Endast ett av fyra svenska storföretag nämner FN:s globala mål om ekosystemtjänster och biologisk mångfald i sin hållbarhetsrapportering. Mål 15 försvinner redan i väsentlighetsanalysen, trots att biosfären är själva grundstenen för utvecklingen mot hållbara samhällen och affärer. Det menar Mia Barkland från Trossa, som inspirerade medlemmarna i Business@Biodiversity Sweden till att våga lyfta frågan i hållbarhetsrapporteringen:

”Man måste våga sätta mål som man inte kan uppnå direkt, för att arbetet ska gå i rätt riktning. Dessutom skapar berättelser om natur engagemang och känslor, som ger en möjlighet att stärka varumärket!”

 
Ann Linderoth