Frukostmöte – pågående förhandlingar för nytt globalt ramverk om biologisk mångfald

Ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald ska bestämmas hösten 2020 på COP15 mötet i Kumming, Kina. Just nu pågår förhandlingar för vad ramverket ska innehålla och Charlotta Sörqvist, ämnesråd vid Naturmiljöenheten på Miljödepartementet, leder den svenska delegationen. Business@Biodiversity Sweden träffade henne över ett frukostmöte.

Tre fokusområden

Sedan tidigare har konventionen om biologisk mångfald (CBD) tre fokusområden:

  1. Bevara biologisk mångfald.

  2. Hållbart nyttja biologisk mångfald.

  3. Rättvis fördelning av genetiska resurser.

Den globala debatten har hittills fokuserat mycket på att bevara natur, men i framtiden blir ett hållbart nyttjande alltmer viktigt, vilket omfattar både restaurering av natur och hållbar användning av naturens resurser.

Aktuella knäckfrågor

Charlotta presenterade förhandlingens aktuella knäckfrågor:

  • Att hitta ett överordnat mål som relaterar till alla tre fokusområden.

  • Frivilliga åtaganden för biologisk mångfald – både stater och företag uppmuntras till frivilliga ”biodiversity commitments”.

  • Kvantifierbara mål – hur mycket natur ska skyddas, och ska målen kopplas till olika habitat eller vara mer generella?

  • Pengar – hur ska resurser mobiliseras och fördelas för olika åtgärder?

För den svenska delegationen är det viktigt att det nya ramverket inte sänker ambitionsnivån, samt att lyfta hur lösningar för biologisk mångfald också har positiv effekt på klimat och hälsa.

Under frukostmötet kom ett flertal frågor upp för diskussion. Hur ska resurser fördelas – finns det fokus på till exempel bevarande, restaurering eller innovationer? Det blev även en diskussion om kvantifierbara mål – om man ska fokusera på habitatens yta eller ekologiska funktion?

För dig som vill veta mer

Business@Biodiversity Sweden fortsätter att följa utvecklingen och håller er uppdaterade inför COP15 mötet i Kina i oktober 2020.

Läs mer om konventionen för biologisk mångfald på webbplatsen för Convention on Biological Diversity.

Lisa Kejving