Företagsnätverket för hållbar tillväxt i svenskt näringsliv

Business@Biodiversity Sweden är det ledande nätverket för storföretag och branschorganisationer som vill ligga i framkant med sitt miljöarbete, driva utveckling och arbeta med biologisk mångfald som en del av sin affärsmodell.


Medlemskapet ger ditt företag tillgång till en kunskapsplattform med idéutbyte, föreläsningar och utbildning. Vi går på djupet med begrepp som blir allt mer relevanta; vi tar del av omvärldsbevakning, internationella trender, forskning och utveckling.

Framförallt ger nätverket möjlighet att mötas, diskutera och bli inspirerad i ett forum där engagemang räknas högre än förkunskaper.


“Omvärldsbevakningen och bredden i nätverket skapar värde för oss! Nätverkets frågor aktualiseras mer och mer, och här får vi får utbyta erfarenheter med flera olika branscher.”

– Katarina Högfeldt-Forsberg, Mälarenergi


Bli en del av den ekologiska evolutionen

Näringslivet står vid ett vägskäl. Framtidens ledande aktörer är de som införlivar ansvar för naturkapitalet som en del av sin affärsmodell. Dialog och delade erfarenheter av långsiktigt hållbar tillväxt är vägen som leder framåt.

Vill du bli en del av nätverket?

 

Who?

Till vem riktar sig Business@biodiversity sweden?

Nätverket riktar sig till storföretag och större organisationer som verkar för ett hållbart näringsliv och samhällsbyggande. Förkunskaper är inte det viktigaste, det som räknas är intresset och viljan att komma vidare med frågorna som rör biologisk mångfald, naturkapital och företagande.

 

Why?

Varför ska vårt företag vara med?

Medlemskapet i Business@Biodiversity Sweden ger ditt företag tillgång till en relevant kunskapsplattform med utbyte av erfarenheter, omvärldsbevakning, trender, forskning och utveckling. Nätverket är också ett forum för möte med andra branscher, beslutsfattare och aktörer i svenskt näringsliv.

 
 

What?

Vad sker på nätverksträffarna?

Syftet med nätverksträffarna är att inspirera, dela kunskaper och erfarenheter, tänja gränser och bana väg för förändring och utveckling. Formerna för det är en fysisk och digital mötesplats, föreläsningar, workshops, webbinarier och studiebesök.

 
 

Aktuella event

 

NÄTVERKSTRÄFFAR

WEBBINARIER

STUDIEBESÖK

  • Tillgång till ett nätverk med andra aktörer med liknande utmaningar och ambitioner.

  • Kompetensutveckling och kunskapsutbyte mellan medlemmar utifrån aktuella teman. 

  • Erfarenhetsutbyte med motsvarande nätverk i andra europeiska länder och på EU-nivå.

  • Plattform för opinionsbildning och möten med beslutsfattare.

 

 

FINANS OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

NÄTVERKSTRÄFF

20 november 2019, Stockholm

Finansmarknaden ställer allt högre krav på företagens hållbarhetsarbete. Enligt IFC 6 måste företag kunna visa att verksamheten inte bidrar till förlust av biologisk mångfald. Vi gästas av en av Sveriges ledande banker, som föreläser om det finansiella regelverket Equator Principles samt diskuterar riskminimering kopplat till biologisk mångfald.

Anmälan för dig som medlem 

 
 
Röd platta3.png