Medlemskap

Business@Biodiversity Sweden sätter fokus på stora företags och organisationers strategiska hållbarhetsarbete. Vi tar oss an aktuella begrepp som hållbarhetskommunikation, att mäta biologisk mångfald, miljöjuridik, grön infrastruktur, kompensation och habitat banking. Vi skärskådar områden som är högintressanta ur affärssynpunkt: finans och biologisk mångfald, ekosystem och riskhantering, internationella trender och initiativ… Ämnena sträcker sig över ett brett spektrum, där aktualiteten är den gemensamma nämnaren. Som medlem har du möjligheter att påverka innehållet i vårt program.


I praktiken innebär ett årligt medlemskap:

  • Tre fysiska nätverksträffar

  • Två webbinarier

  • Ett studiebesök


Tillgång till ett nätverk med andra aktörer med liknande utmaningar och ambitioner.

Kompetensutveckling och kunskapsutbyte mellan medlemmar utifrån aktuella teman. 

Erfarenhetsutbyte med motsvarande nätverk i andra europeiska länder och på EU-nivå.

Plattform för opinionsbildning och möten med beslutsfattare.


Som medlem ges du möjlighet att synas i internationella sammanhang genom att vi delar information och kunskap våra systernätverk så som The EU Business @ Biodiversity Platform och The Global Platform on Business and Biodiversity.


Avgiften

Medlemsavgiften är 30 000 kronor per år och företag. I priset ingår deltagande för två personer på träffar och studiebesök, tillgång till webbinarier, webbforum och nyhetsbrev. 

Ni får gärna prova-på att vara medlem under någon av nätverkets kommande medlemsaktiviteter. Du hittar en kalender för kommande arrangemang under program.


VILL DU VETA MER?

Om du vill veta mer om nätverket och vad det innebär att teckna ett medlemskap är du välkommen att kontakta vår samordnare Sara Carlsén. 

sara@businessandbiodiversity.se

Telefon: 010-405 90 26

intresseanmälan

Namn *
Namn
 
 

“Nätverket ger inspirationen att tänka utanför boxen. Här kan vi ta del av andras erfarenheter och perspektiv, samtidigt som vi håller oss uppdaterade i utvecklingen på ett sätt som vi inte hade kunnat göra helt själva.”

– Sara Widell, Svenska kraftnät