Program

 

Business@Biodiversity Sweden är en mötesplats där dynamiken i stor utsträckning bygger på ett kunskapsutbyte mellan medlemmar utifrån aktuella teman. Vi bygger en gemensam plattform för opinionsbildning och möten med ledande experter, näringslivet, politiker och beslutsfattare.


PROGRAM OCH INNEHÅLL

Under ett år får nätverkets medlemmar tillgång till tre nätverksträffar, två webbinarier och ett studiebesök. Ledande experter utbildar och föreläser, vi tar del av goda exempel på “best practice“ och ger plats för givande samtal mellan medlemmar. Tillsammans lyfter vi aktuella frågor och hur hållbara affärsmodeller kan stärka konkurrenskraften och lönsamheten.

 

 

Aktuella event

IkonFrukostmote.png
 
 

Frukostseminarium

ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald – läget i de pågående förhandlingarna

25 september 2019 klockan 07.30–09.00
Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Just nu pågår förhandlingar om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald (Konventionen för biologisk mångfald, CBD) inför partsmötet COP15 i Kunming, Kina, nästa år. Charlotta Sörqvist, ämnesråd vid Naturmiljöenheten, Miljödepartementet, leder den svenska delegationen i förhandlingarna.

Under detta frukostseminarium ger Charlotta oss inblick i

  • vad konventionen om biologisk mångfald är, de centrala frågorna i förhandlingarna och vad Naturvårdsverkets samordnaruppdrag innebär

  • de milstolpar och förhandlingstillfällen som kvarstår fram till COP15

  • i vilka sammanhang näringslivet kan delta.

Läs mer om COP15 och det globala ramverket.

 

 
Webbinarium.png
 
 

Webbinarium

Ekologisk ingenjörskonst vägen framåt i prövningen – ATT BYGGA EN BÄCK

16 oktober 2019

Hållsdammsbäcken i Skövde flyttades när Cementa skulle utvidga sitt kalkbrott. Istället för att gräva ett rakt dike har Cementa skapat en naturlik, slingrande bäck genom skogen. Cajsa Björkén från Ecogain berättar hur man gick från vision till färdig bäck.

 

 
Natverkstraff.png
 
 

Nätverksträff

FINANS OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

20 november 2019, Stockholm

Finansmarknaden ställer allt högre krav på företagens hållbarhetsarbete. Enligt IFC 6 måste företag kunna visa att verksamheten inte bidrar till förlust av biologisk mångfald. Vi gästas av en av Sveriges ledande banker, som föreläser om det finansiella regelverket Equator Principles samt diskuterar riskminimering kopplat till biologisk mångfald.

 

 

“Nätverket blir bara bättre och bättre. Arrangörerna är lyhörda för medlemmarnas behov, och utvecklar nätverket därefter.”

– Lena Sammeli, Sveaskog