Program

 

Business@Biodiversity Sweden är en mötesplats där dynamiken i stor utsträckning bygger på ett kunskapsutbyte mellan medlemmar utifrån aktuella teman. Vi bygger en gemensam plattform för opinionsbildning och möten med ledande experter, näringslivet, politiker och beslutsfattare.


PROGRAM OCH INNEHÅLL

Under ett år får nätverkets medlemmar tillgång till tre nätverksträffar, två webbinarier och ett studiebesök. Ledande experter utbildar och föreläser, vi tar del av goda exempel på “best practice“ och ger plats för givande samtal mellan medlemmar. Tillsammans lyfter vi aktuella frågor och hur hållbara affärsmodeller kan stärka konkurrenskraften och lönsamheten.

 

 

Aktuella event

 
Natverkstraff.png
 
 

Nätverksträff

FINANS OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

20 november 2019, Stockholm

Finansmarknaden ställer allt högre krav på företagens hållbarhetsarbete. Enligt IFC 6 måste företag kunna visa att verksamheten inte bidrar till förlust av biologisk mångfald. Vi gästas av en av Sveriges ledande banker, som föreläser om det finansiella regelverket Equator Principles samt diskuterar riskminimering kopplat till biologisk mångfald.

 

 

“Nätverket blir bara bättre och bättre. Arrangörerna är lyhörda för medlemmarnas behov, och utvecklar nätverket därefter.”

– Lena Sammeli, Sveaskog