Program

 

Business@Biodiversity Sweden är en mötesplats där dynamiken i stor utsträckning bygger på ett kunskapsutbyte mellan medlemmar utifrån aktuella teman. Vi bygger en gemensam plattform för opinionsbildning och möten med ledande experter, näringslivet, politiker och beslutsfattare.


PROGRAM OCH INNEHÅLL

Under ett år får nätverkets medlemmar tillgång till tre nätverksträffar, två webbinarier och ett studiebesök. Ledande experter utbildar och föreläser, vi tar del av goda exempel på “best practice“ och ger plats för givande samtal mellan medlemmar. Tillsammans lyfter vi aktuella frågor och hur hållbara affärsmodeller kan stärka konkurrenskraften och lönsamheten.

 

 

Aktuella event

 
 
Studiebesok.png
 
 

Studiebesök

Investera i ekoSystemtjänster – SKAPA ÄNGSMARK SOM GYNNAR POLLINATÖRER

22 augusti 2019, Älvkarleby 

Hur kan vi investera i ekosystemtjänster och skapa förutsättningar för biologisk mångfald på våra marker? Denna studieresa ger er konkreta verktyg och inspirerande exempel för hur vi kan bromsa massutdöendet av insekter och förlusterna av ekosystemtjänster genom att skapa och sköta ängsmarker – ett arbete där alla kan bidra och all mark värdefull.

Programpunkter:

  • Välkomna till Lingnåre kulturreservat, med restaurerade ängsmarker.

  • Vi lär oss om hur vi skapar rätt förutsättningar för pollinatörer.

  • Vi besöker en artrik vägkant där Trafikverket gör riktade insatser för att skapa ängsvegetation.

  • Vi besöker Vattenfalls kraftledningsgata utanför Älvkarleby som sköts för att gynna hotade fjärilar.

Välkomna att delta vid detta event som prova-på-medlem.

 

 
Webbinarium.png
 
 

Webbinarium

Ekologisk ingenjörskonst vägen framåt i prövningen – ATT BYGGA EN BÄCK

16 oktober 2019

Hållsdammsbäcken i Skövde flyttades när Cementa skulle utvidga sitt kalkbrott. Istället för att gräva ett rakt dike har Cementa skapat en naturlik, slingrande bäck genom skogen. Cajsa Björkén från Ecogain berättar hur man gick från vision till färdig bäck.

 

 
Natverkstraff.png
 
 

Nätverksträff

FINANS OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

November 2019, Stockholm

Finansmarknaden ställer allt högre krav på företagens hållbarhetsarbete. Enligt IFC 6 måste företag kunna visa att verksamheten inte bidrar till förlust av biologisk mångfald. Vi gästas av en av Sveriges ledande banker, som föreläser om det finansiella regelverket Equator Principles samt diskuterar riskminimering kopplat till biologisk mångfald.

 

 

“Nätverket blir bara bättre och bättre. Arrangörerna är lyhörda för medlemmarnas behov, och utvecklar nätverket därefter.”

– Lena Sammeli, Sveaskog