Vi bör betrakta naturen som ett kapital, som inte längre kan degraderas. Länge har vi kunnat leva på räntan, men när kapitalet sinar behövs återinvesteringar. Näringslivet har ett stort ansvar här, eftersom varje verksamhet har en påverkan på naturkapitalet. Lösningen är hållbara affärsmodeller som främjar tillväxt och utveckling.


 
 

Initiativet bakom nätverket

Inom Ecogain ser vi hur kunskapsbehovet inom biologisk mångfald ökar. Business@Biodiversity Swedens mål är att ge de stora aktörerna en gemensam arena, med utrymme för öppna diskussioner och idéutbyten utanför den egna organisationen.

BUSINESS@BIODIVERSITY SWEDEN DRIVS PÅ INITIATIV AV ECOGAIN

Ecogain är Sveriges främsta kunskapsföretag inom biologisk mångfald och ekosystemtjänster med fokus på affärsutveckling. Vi stöttar samhällsaktörer i att utveckla hållbara affärsmodeller, från strategiska frågor på ledningsnivå till marknära insatser i fält. Med Business@Biodiversity Sweden vill vi skapa en mötesplats för medlemsföretagen att dela kunskaper, idéer och erfarenheter och bli inspirerade av ledande experter.  

Ecogain skapar lösningar för en levande planet.

Läs mer på Ecogains webbplats


 

Vi talar om världsförbättrande företagande

“De som kommit till insikt ser ett starkt incitament att införliva ekologiskt ansvar som en naturlig del av företagets affärsmodell och hållbarhetsarbete. Om inte annat av ren självbevarelsedrift. Ifall naturresurserna sinar och ekosystemet slås ut, stannar produktionen.”

Anders Enetjärn, vd Ecogain