Våra medlemsföretag

Medlemmarna i Business@Biodiversity Sweden representerar en bredd av branscher. Det som förenar dem är en vilja att växa hållbart, driva utvecklingen och arbeta med biologisk mångfald som en del av sin affärsmodell.